Dla żeglarzy morskich - restricted areas on Polish waters!
14.04.2000
Ten tekst i 2 załączone doń obrazki proszę abyście sobie wydrukowali a następnie wkleili do Dziennika Jachtowego. Przedmiotem newsu jest HARMONOGRAM UTRUDNIEŃ ŻEGLUGOWYCH WZDŁUŻ WYBRZEŻA POLSKIEGO - '2000. Cudzoziemskim czytelnikom wyjaśniam, że chodzi PRELIMINARY LIST OF MILITARY PRACTICE AREAS - 2000. Źródło: BHMW. Podaję daty całego roku bo coraz więcej dewiantów wykorzystuje klauzulę "na wodach wolnych od zalodzenia" w Kartach Bezpieczeństwa.

AKWEN Nr 6 (zamknięty dla żeglugi i rybołówstwa/Restricted) - godz./hours 0500-0200 dnia następnego (next day), Data/Date*) - 10.01.-23.01., 01.02. - 19.02, 19.03. - 26.03., 17.04 - 21.04., 25.04. - 28.04., 08.05. - 01.07., 07.08. - 05.10., 09.10. - 22.10., 20.11.- 03.12., 10.12. - 17.12.,

AKWEN Nr 9 (niebezpieczny dla żeglugi i rybołówstwa/Dangerous) - godziny jak wyżej/hours as above 17.04. - 21.04., 25.04. - 28.04., 13.05. - 27.05., 29.05 - 03.06.

UWAGA/CAUTION:
*) Wyżej wymienione okresy nie dotyczą niedziel, poniedziałków i świąt państwowych / All dates quoted by the List (above) do not regard Sundays, Mondays and National Holidays.

JERZY KULIŃSKI