Polish association of watersport industries
02.03.2000
W dniach 6-7 grudnia 99 PZŻ zorganizował w Szczecinie sypozjum dla firm zajmujących się produkcją obejmującą jachting, turystykę i sporty wodne. Na tymże sypozjum przedstawiciel Fundacji Promocji i Rozwoju przedstawił opracowanie "Programy i Fundusze Wspierające Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw". Fundusze te są dostępne jedynie za pośrednictwem zrzeszeń producentów i operatorów. Brak takiego zrzeszenia uniemożliwia dostęp do tych pieniędzy. W związku z tym uczestnicy postanowili podjąć starania utworzenia organizmu "Polish Association of Watersport Industries". Zrzeszenie takie mogłoby ubiegać się o członkostwo ICOMIA. Omówiono propzycję regionalno-branżową struktury zrzeszenia.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swój akces do:
1. Andrzeja Armińskiego - 70-952 Szczecin, Skr.poczt. 730 (z regionów: Zachodniopomorskiego i Lubuskiego)
2. Lecha Grochowiny - 76-270 Ustka, Stocznia Ustka S.A., ul. Westerplatte 1 (z regionów Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego)
3. Stanisława Kasprzaka - 14-200 Iława, Sienkiewicza 24 (z regionów Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego)

Obecny etap działań Grupy Inicjatywnej ma doprowadzić do Walnego Zgromadzenia Założycielskiego. Komunikat niniejszy przekazał do rozpowszechnienia p. Marian Lenz (Gdańsk, tel. (058) 3455082.

JERZY KULIŃSKI