Perspektywy zmian?
29.02.2000
Mimo obstrukcji betonu, obojętności reprezentantów środowiska i asekuranctwa władz i służb - coś zaczyna się dziać w materii przymiarek do europeizacji prawa dotyczącego żeglarstwa morskiego. Krople drążą skałę a nieruchawość jednych daje pole do popisu innym. W taki to sposób Stowarzyszenie RAZEM W EUROPIE zabiera się do usuwania prawnych przeszkód, utrudniających żeglowanie po morzu.
Otóż 23 marca odbędzie się w Gdańsku konferencja problemowa UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU ŻEGLARSTWA PEŁNOMORSKIEGO W POLSCE - PERSPEKTYWY ZMIAN. Patronat nad Konferencją objęli Minister Transportu i Gospodarki Morskiej - Tadeusz Syryjczyk oraz Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Zarębski. W obradach zapowiedzieli także udział minister Marek Biernacki (MSWiA) oraz Zbigniew Bujak - szef GUC. Na liście ekspertów - profesorowie Adamczak, Brodecki i Kujawa oraz Gawlikowska-Hueckel i Umiński. Zaproszono: Urzedy Morskie, PZŻ, PZMWiNW, PRS, media i kilku niespokojnych żeglarzy. "Żagle" też tam będą.
W programie narady przedstawiono listę organizacji i instytucji zainteresowanych wprowadzeniem zmian (samorządy regionalne i lokalne), jachtkluby morskie, firmy handlowe i przemysłowe działające w tej dziedzinie. Program wymienia też instytucje i gremia, w których gestii zalegają obecne uwarunkowania prawne.
Pointa: samym narzekaniem nie wiele się zwojuje, reformy moga wprowadzić tylko młodzi i to ci, którzy chcą się wykazać, że coś potrafią. Gdyby tak jeszcze odmłodzić o 35 lat delegatów na Sejmik Wyborczy PZŻ!
Żyjcie wiecznie! Wasz Don Jorge - el anciano

JERZY KULIŃSKI