Powrót na główną stronę     Skocz do archiwum

Stopień Płacić! Nie narzekać na PZŻ!    06.03.2001


Szkolenie, egzaminowanie, wystawianie oraz wymienianie patentów zawsze było dobrą fuchą. Teraz to już fucha luksusowa. Nie dziwota, czemu przybyło tytułów instruktorskich (2 związkowe i jeden "ukfitowy"). Jeden z zaprzyjaźnionych szkoleniowców w randze prawdziwego kapitana podrzucił mi aktualny "taryfikator kasowania" wydany przez Centralę. Mój korespondent (nie prosił o anonimowość, ale nie podaję personaliów) komentuje:
"Oto nowy cennik - identyczny dla całej Polski. U nas np. cena za egz. i patent st. j. była dotąd trzykrotnie niższa. No ale zupełnym skandalem jest brak ulg dla młodzieży niepełnoletniej i uczącej się."

Stopień Egzamin Patent Duplikat-wymiana

Żeglarz jachtowy 80 60 60
Sternik jachtowy 200 240 80
Jachtowy sternik morski egz. praktyczny 400 egz. teoretyczny 400 300 100
Kapitan jachtowy 600 450 150
Żeglarz lodowy 80 60 60
Sternik lodowy 200 240 80
Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ 24 300 6)
Instruktor Żeglarstwa PZŻ 320 6) 420 6)
Książeczka żeglarska - 50 1) 50 1)

Opłata za rejestrację KURSU ŻEGLARSKIEGO wynosi 100 zł.
1) Książeczka żeglarska - Dla młodzieży do lat 12, posiadającej licencję zawodniczą PZŻ 25 zł.
2) Weryfikacja uprawnień - Zgodnie z § 28 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.09.1997 r. uzyskanie patentu żeglarza jach-towego przez posiadacza zawodowych uprawnień do kierowania statkami żeglugi śródlądowej wynosi 200zł.
3) Zgłoszenie kursu - członkowie PZŻ 100 zł (dziennik zajęć, aktualne przepisy - nie zrzeszeni w PZŻ 200 zł i programy szkoleniowe, wzory druków egzaminacyjnych itp.)
4) Zrzeszony w PZŻ - członek klubu żeglarskiego lub sekcji żeglarskiej, który ma opłacone składki członkowskie przez okres 6 m-cy, potwierdzone przez Klub, Sekcję w legitymacji klubowej, lub książeczce żeglarskiej
5) Szkolenie na stopnie żeglarskie - dla osób zrzeszonych w PZŻ stosowana jest zniżka opłaty egzaminacyjnej i za patent w wymiarze 50%
6) Szkolenie instruktorów - dla młodzieży uczącej się i studentów do 25 lat włącznie stosowana jest zniżka w wymiarze 50%



Napisz do autora informacji w serwisie


Hosting, serwery, konta www