Konferencja o kłopotach polskiego żeglarstwa morskiego
31.03.2000
Nie tylko fizyka nie lubi próżni. Niedostatek działań naszych formalnych przedstawicieli zachęcił STOWARZYSZENIE RAZEM W EUROPIE do zajęcia się prawnymi aspektami "złego prawa" , które teraz dokucza już nie tylko żeglarzom ale i samorządom terytorialnym. Znakiem czasu jest to, że podjecie tego niewdzięcznego tematu podjęła się młoda prawniczka Anna Adamska, która przewodniczyła komitetowi organizacyjnemu KONFERENCJI - UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU ŻEGLARSTWA PEŁNOMORSKIEGO W POLSCE - PERSPEKTYWY ZMIAN. Słowo "pełnomorskiego" użyto celowo aby podkreślić problemy trapiące żeglarzy uprawiających morską żeglugę międzynarodową. Konferencji wsparcia udzielił Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Rafineria Gdańska S.A. Konferencja (dobrze zorganizowana!) odbyła się dnia 23 marca 2000 w dostojnych wnętrzach Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. Obrady prowadził Artur Pruszko. Na sali zobaczyliśmy nie tylko Dyr. Batyckiego z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Dyrektora Urzędu Celnego w Gdańsku ale też wiele osobistości jak Marszałka Województwa Pomorskiego, posła Janusza Lewandowskiego, V-Marszałka Wojewódzkiego Jacka Kurskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Regionalnego - Michała Górskiego i innych. Świat żeglarski był także dobrze reprezentowany: admirał Lisak pilnował interesów Ligi Morskiej i Rzecznej, komandor Tadeusz Siwiec - Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski, komandorzy jachtklubów gdańskich... Sala była pełna. Referaty wstępne wygłosili Dariusz Sobczak - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Andrzej Jankowski - Regionalna Organizacja Turystyczna, Mirosław Wądołowski - Burmistrz Miasta Hel. Wykaz bolączek trapiących żeglarstwo morskie (w tym żeglarzy zagranicznych - przybywających do Polski) zawierał referat Bogdana Matowskiego - członka Zarządu PZŻ. Główny referat programowy - będący kompleksową próbą rekapitulacji i kierunków działań przedstawiła Anna Adamska. Niewątpliwie jest to pierwsza dogłębna analiza problematyki - dotyczącej aktualnej sytuacji prawnej polskiego żeglarstwa morskiego. Ostatnim z programowych referatów była opinia profesora Zdzisława Brodeckiego (Instytut Morski), która nie kwestionując tez przedstawionych w referacie głównym - sugerowała modyfikację pewnych działań, tak aby okazały się skuteczne, jeszcze przed wejściem Polski do UE. W dyskusji wzięli udział między innymi Andrzej Półjanowski - V Prezes PZMWiNW, Lech Wiśniewski - V-Prezes PŻŻ, Jan Ludwig - PRS, Dyr. Batycki z MTiGM, Burmistrz Helu (któremu dyskutanci nie szczędzili słów krytyki), Wacław Liskiewicz, Jerzy Maćkowiak i inni. Tematyka: artykuł 4 KM, losy projektu Rozporządzenia Ministra w sprawie bezpieczeństwa żeglugi jachtów morskich, Dyrektywa Unii Europejskiej, dokumenty jachtów, procedury celne, graniczne i portowe oraz nadzieje samorządów lokalnych związanych z wzrostem zawinięć jachtów morskich do polskich portów. Obrady udało się zamknąć niżej podpisanemu - cytatem amerykańskiego skandalisty Larry Flinta: "Największe dobro, jakie Państwo może ofiarować swym obywatelom to jest danie im świętego spokoju". Materiały Konferencji są opracowywane i niebawem zostaną rozpowszechnione. Poniżej zamieszczam (załącznik 74,4 KB) referat Anny Adamskiej.
Komentarze Czytelników www.zagle.silesia.pl/kulinski - BARDZO MILE WIDZIANE!

JERZY KULIŃSKI