Powrót na główną stronę     Skocz do archiwum

XXXIX Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy 23 marca 2001    19.06.2000


Przedłużona kadencja Zarządu PZŻ wreszcie ma się ku końcowi. Dzieci poczęte w nadchodzacym tygodniu uświetnią swymi narodzinami akt wyboru nowych władz Związku. Tylko 9 miesiecy. Na brzytwie można ten czas przeczekać. Okręgowe Związki Żeglarskie mają obowiązek zwołania w terminie do 30 listopada 2000 r. Przedsejmikowych Okręgowych Zgromadzeń Wyborczych przedstawicieli klubów i sekcji żeglarskich, członków zwyczajnych PZŻ w celu wybrania delegatów na Sejmik centralny. A więc Przyjaciele - koniec narzekań na PZŻ ! Tacy delegaci, których jesienią wybierzecie w klubach - pojawią się na sejmikach okręgowych a po redukcji ilościowej pojadą do Warszawy. Macie wybierać ludzi, którzy będą reprezentować Wasze interesy. Tylko wasze interesy ! Nie swoje własne, ale Wasze. Punkt widzenia zawsze jest pochodną miejsca siedzenia. Trudno oczekiwać aby kapitanowie, instruktorzy, inspektorzy, sędziowie i inni czerpiący profity i zażywający splendorów chcieli przyłożyć rękę do dalszej liberalizacji przepisów utrudniających żeglowanie, zwłaszcza po morzu. Miejcie to na uwadze, że zrzeszyliśmy się tylko po to aby wzajemnie się wspierać i bronić naszych interesów. Taki będzie przyszłość Związku - jakich wybierzecie delegatów już w klubach. Pamiętajcie, ze mają to być ludzie młodzi. Starzy nie są w stanie zrozumieć nowych czasów. Nie atakujcie ich, nie wypominajcie im indolencji, zaniechań i działań obstrukcyjnych. Po prostu skreślcie ich nazwiska, gdyby jeszcze próbowali umieścić je na kartkach wyborczych. Jeśli tego zaniedbacie - pozostaniecie bez prawa narzekania na Zwiazek! Jeszcze uwaga programowa. Uważam, że na Sejmiku powinno dojść do połączenia struktur związkowych żeglarstwa śródladowego i morskiego. Nie ma żadnych merytorycznych przesłanek aby utrzymywaćgranicę (nawet psychologiczną) między słodką i słoną wodą. Połączenie sił wzmocni pozycję pionu żeglarstwa przyjemnościowego, co jest warunkiem uzyskania rzeczywistej autonomii. Taki stan rzeczy jeszcze bardziej ułatwi żeglarzom jeziorowym wyjście na morze.
Żyjcie wiecznie! Jerzy KulińskiNapisz do autora informacji w serwisie


Hosting, serwery, konta www