Trzecie wydanie Vademecum żeglarza jachtowego
21.03.2000
Kapitan Jan Jałoszyński, szkoleniowiec, autor i wydawca w jednej osobie rzucił na żeglarski rynek trzecie wydanie VADEMECUM ŻEGLARZA JACHTOWEGO. Edycja roku 2000 to nie wznowienie ale rozszerzenie-uwspółcześnienie poprzednich wydań i to w kolorze. Książka w formacie A4 ma 119 stron z licznymi rysunkami. Autor doceniając skuteczność dydaktyki wizualnej przedstawia materiał, który powinien być przyswojony przez ubiegającego się o patent żeglarza. Sternikom jachtowym może być polecony jako pożyteczne repetytorium. Organizatorzy kursów, szkółek i obozów żeglarskich dostają do ręki obrazkową ściągę obejmującą nie tylko pełny zakres szkolenia ale i pytań egzaminacyjnych. Treść książki podzielono na siedem tematycznych rozdziałów: przepisy, widomości o jachtach żaglowych, locja, meteorologia, ratownictwo, prace bosmańskie, teoria żeglowania, manewrowanie jachtem żaglowym i pytania kontrolne. Autor dostosował treść "Vademecum" do programu szkolenia Komisji Szkolenia PZŻ, która książkę rekomenduje. Nie do Autora zatem uwaga o celowości ograniczenia wymogów szkoleniowych do rzeczywistych potrzeb. Podrozdział traktujący o rejestracji jachtów traktować należy jako pobożne życzenie biura PZŻ a nie wytyczne wynikające z przepisów państwowych. Zainteresowanych ową kwestią zachęcam do porównania wspomnianego podrozdziału z referatem kpt. Bogdana Matowskiego na Targach "Wiatr i Woda" 2000. Uwaga ta nie umniejsza w niczym wartości podręcznika, który polecam z pełnym przekonaniem.
Wydawca: Jan Jałoszyński, ul. Wschodnia 7/4, Kołobrzeg 78-100. Cena detaliczna 28 zł.

JERZY KULIŃSKI