Powrót na główną stronę     Skocz do archiwum

Konwalidacja oraz ICC - rozpoczynamy odliczanie czasu!    03.01.2001


Mam nadzieję, że Czytelnicy mojej strony, a za Ich pośrednictwem całe środowisko żeglarzy morskich z zadowoleniem przyjmie niniejszą informację, że dokumenty i materiały dotyczace najżywotniejszego obecnie problemu zostały przekazane Sekretarzowi Generalnemu PZŻ i to z sugestią powierzenia wstępnych prac Komisji Szkolenia PZŻ. Dlaczego akurat Komisji Szkolenia? No, każdy organ ma nie tylko prawa ale i obowiązki (zgodne z kompetencjami). Oj - będzie sporo roboty i kłopotów! Prawnicy coś zarobią, a finalizowanie umów (konwalidacje) odbywać się będzie zapewne na ministerialnych szczeblach. Przekazuję Wam dzisiaj treść pisma przewodniego, abyście odnotowali w swych kalendarzykach problem i datę startu. Wykazujcie zainteresowanie sprawą bo to NASZ WSPÓLNY INTERES. Nawet tych, którzy sezon 2001 spedzą jeszcze na Mazurach. Wszystkich, którzy doświadczyli już kłopotów polegających na odmowie honorowania patentów PZŻ za granicą lub dysponują istotnymi dla załatwienia sprawy informacjami, dokumentami, doświadczeniami - proszę o kontakt. Do mnie możecie też faksować (058) 341.14.67. Przy tej okazji pragnę podziękować raz jeszcze Kolegom Adamowi Kajdewiczowi, Rochowi Wróblewskiemu i Grzegorzowi Raciborskiemu za informacje, materiały i tłumaczenia. Żyjcie wiecznie!
Jerzy Kuliński

Jerzy Kuliński do Sekretarza Generalnego PZŻ - Kol. Zbigniew Stosio Dot.: konwalidacji patentów PZŻ oraz Międzynarodowych Świadectw Kompetencji (ICC)
Szanowny Kolego Sekretarzu Generalny, Z upoważnienia i z polecenia Komisji Żeglarstwa Morskiego (narada w Mielnie) przesyłam w załączeniu plik dokumentów, informacji i korespondencji dotyczących problemów jakie pojawiły się ostatnio przed Polakami, żeglującymi po wodach europejskich. Proszę Kolegę Sekretarza Generalnego o przekazanie załączonych materiałów Komisji Szkolenia PZŻ wraz z poleceniem rozpoczęcia prac nad:
1. generalnym procesem konwalidacji polskich patentów na zasadzie wzajemności, w pierwszej kolejności z tymi państwami europejskimi, w których patenty PZŻ już przestały być honorowane. Proponuję niezwłoczne nawiązanie ścisłego, roboczego kontaktu z Deutsche Segler Verband, który ma w tych działaniach doświadczenie i sukcesy proceduralne.
2. rozpoczęcie działań mających na celu uzyskanie prawa do wystawiania Międzynarodowych Świadectw Kompetencji (ICC) W imieniu Komisji Żeglarstwa Morskiego proszę o spowodowanie przekazywania bieżących informacji o postępie prac.
KŻM - jako "konsument" beneficji wynikających z posiadania patentów PZŻ wyraziła na naradzie w Mielnie głębokie zaniepokojenie i uznała, że jest to obecnie najważniejszy problem Związku. Sprawa jest znana Koledze Sekretarzowi Generalnemu, a więc nie muszę uzasadniać dlaczego rozwiązanie problemu jest nie tylko ważne i pilne ale również prestiżowe (autorytet Związku w środowisku). Wraz z najserdeczniejszymi życzeniami Sukcesów w Nowym Roku Jerzy KulińskiNapisz do autora informacji w serwisie


Hosting, serwery, konta www